brytning

brytning
mining, break, breaking, caving, cutting out, winning, work, working; diffraction
brytning i dagbrott: open pit mining
brytning med ramförtimring; square set mining
brytning med smal front; shortwall mining
automatisk brytning; automated mining
blockrasbrytning; block caving, rock caving, undercut caving
blockskivbrytning; block method of top slicing
blockstrossbrytning; block method of top-slicing
dagbrytning; open mining, strip mining, surface method, surface mining, surface working
dagbrytning med skoplastning; electric shovel mining
flötsbrytning; working of a vein
försöksbrytning; prospecting operation
gruvbrytning; mineral working
gråbergsbrytning; dead rock mining
horisontell skivstrossbrytning; horizontal slicing, horizontal top-slicing
horisontell takbrytning; flat-back stope
horisontell takbrytning med igensättning; horizontal cut-and-fill
hydraulisk brytning; hydraulic mining, hydraulicking
igensättningsbrytning; cut-and-fill
kammarbrytning; panel working with caving-system, pillar mining
kraterbrytning; glory-hole mining, glory-hole stoping, milling
linjebrytning; longwall face, longwall method, longwall mining, longwall system
magasinsbrytning; shrinkage stoping
malmbrytning; metal mining
mekaniserad brytning; machine mining
nedåtgående horisontell skivbrytning; descending horizontal slicing
ortbrytning med kvarlämnade pelare; abandoned pillars
pallbrytning; bench stoping, glory-hole mining
pelarbrytning; panel system, panel work, pillar drawing
pelarbrytning med stora pelare; long pillar work
rasbrytning; caving stoping, ore caving
rovbrytning; careless mining
rum- och pelarbrytning; barrier pillar, barrier system, heading-and-stall method, pillar-and-room method, stall and pillar work
selektiv brytning; selective mining
skifferbrytning; slate mining
skivbrytning; slicing, top slicing
skivpallbrytning; sublevel benching, sublevel stoping
skivrasbrytning; slicing and caving, sublevel caving, sublevel slicing
skivstrossbrytning; top slice stoping, top slicing, top stoping
slumpartad brytning; coyoting
snedbrytning; crosscut mining
sned skivstrossbrytning; inclined top-slicing
sned takbrytning med igensättning; filled rill-stopes, incline cut-and-fill
stollbrytning; adit cut mining, adit level, tunnel mining
strossbrytning; breast stoping, shortwall
takbrytning; backbreak, top slicing
takbrytning med vågräta tak; flat-back method
takbrytning med vågräta tak och igensättning; flat-back cut and fill
takstrossbrytning; filled stope, filled stross
tvärbrytning; cross working
underjordsbrytning; underground mining, underground stoping, underground winning, underground working
underjordisk brytning; deep mining

Svensk-engelsk geologi lexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Marita Liabø — Marita Liabø, 2007. Marita Liabø (born 26 July 1971) is a Norwegian author from Førde. She made her debut in 1999 with the novel Tempus Fugit. Brytning followed in 2000, then Han liker meg in 2001, Mafia in 2004, Under brua in 2006 and Hoppe… …   Wikipedia

 • brott — • förbrytelse, brott, ogärning, illgärning, illdåd, missdåd law • brott, förbrytelse, delikt, missgärning, ogärning, illgärning, illbragd • brott, spricka, bristning, rämna, bräcka, brytning • brott, förbrytelse, delikt, missgärning, ogärning,… …   Svensk synonymlexikon

 • brottyta — • brott, spricka, bristning, rämna, bräcka, brytning …   Svensk synonymlexikon

 • rämna — • brott, spricka, bristning, rämna, bräcka, brytning • klyfta, rämna, hålväg, ravin, bergsklyfta …   Svensk synonymlexikon

 • spricka — • läcka, spricka, otäthet, läckage • fåra, ränna, spricka, fördjupning, skåra, fissur, räffla, spår • brott, spricka, bristning, rämna, bräcka, brytning • explodera, sprängas, spricka, brisera, smälla …   Svensk synonymlexikon

 • dioptrik — s ( en) läran om ljusets brytning …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • förskrämning — s ( en, ar) TEKNIK inhuggning av ränna i berg för brytning …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • jordfelsbrytare — s ( n, jordfelsbrytare) EL typ av säkerhetsdosa för brytning av elektrisk ström …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • ruptur — s ( en, er) MED brytning, bristning …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • schism — s ( en, er) söndring, brytning …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • spett — I s ( en, ar) hackspett II s ( et, spett) VERKTYG järnstång för brytning …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”